new age beverages Hydrate eat well & exercise achieve love thought heal

H  

Dưỡng Ẩm

Uống Nước,
Uống Lành Mạnh

E

Ăn & Tập

Vận động,
Nạp Năng Lượng Cho Cơ Thể

A

Thành Tựu

Trọng Tâm &
Kế Hoạch

L

Yêu

Tạo Quan Hệ 
Hữu Ích

T

Tâm 

Quan Tâm &
Tầm Nhìn

H

Khôi Phục

Thư Giãn &
Phục Hồi 

PHƯƠNG CÁCH CỦA BẠN

Sức khỏe là tình trạng sức khỏe, là thuật ngữl nhẹ nhàng, dành cho mỗi cá nhân. Khi nhóm nghiên cứu tại New Age đặt lý do về sự hiện diện của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy việc truyền cảm hứng cho mọi người để có lối sống lành mạnh cần định nghĩa rõ ràng về những gì tốt cho sức khỏe. Sau khi phân tích các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của chúng ta đóng góp cho một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh, chúng tôi đã phát triển mô hình SỨC KHỎE toàn diện mà đơn giản và hấp dẫn của chúng tôi. 

Mô hình SỨC KHỎE có thể được áp dụng cho mọi người và cuộc sống của họ, theo cách của họ. Chúng tôi không chỉ bảo cho bạn phải sống theo cách nào, chúng tôi có một khuôn mẫu tuyệt vời để đánh dấu vào các ô (chúng tôi luôn luôn lắng nghe những đề xuất!). Khuôn mẫu này được thiết kế để thao tác theo nhu cầu của bạn, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ chú ý đến nó. 

BLOG | Cập Nhật Thường Xuyên