Sứ mệnh
để truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần con người.

NEW AGE là danh mục thương hiệu chú trọng vào mục đích, cam kết truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần của con người. Mặc dù chức năng trọng tâm là cung cấp các lựa chọn lành mạnh cho mọi người, chúng tôi tin rằng công ty có trách nhiệm tác động tích cực đến xã hội và hoạt động như là tác nhân giúp thay đổi toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là truyền cảm hứng về những thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người chúng tôi tiếp cận bằng cách cung cấp những sản phẩm tốt nhất 'Tốt Hơn Cho Bạn' và có nội dung thúc đẩy mọi làm chủ sức khỏe và theo đuổi mục đích cuộc sống của họ. 
Giá Trị Chủ Yếu
mục đích

Luôn Luôn Trau Chuốt. Bạn có thể đạt được mục tiêu mà bạn không thể nhìn thấy. Nhận định rõ ràng mục tiêu là bước đầu tiên trong việc tạo ra sự thực lý tưởng của bạn, mọi hành động và tương tác đều đến từ tầm nhìn sâu sắc về cách bạn muốn sống. 

phát triển

Luôn Tiến Về Trước. Nếu bạn có thể hình dung, hãy xem như nó đang trong tầm tay. Đây là cam kết cho sự phát triển cá nhân giúp chúng tôi có tư duy điều hướng cuộc sống phức tạp và đầy thách thức của chúng tôi. Đầu tư vào bản thân, thành công là sự hiện thực hóa tiến bộ của một mục tiêu xứng đáng. 

hiện diện

Always in the Moment. Embrace reality, and take ownership for your life. Live with intention and find joy & fulfillment in the day-to-day grind. Everyone has something to be grateful for, be content in the here and now.

Mốc Thời Gian
JUNE 2016

Búcha Live Kombucha acquires Xing Tea, Aspen Pure, and Colorado distribution powerhouse to form New Age Beverages Corporation.

OCTOBER 2016

New Age adds a global brand platform to the family, acquiring Marley Beverage Company and expanding the portfolio to four individual brands with over 8 product lines.

MARCH 2017

New Age acquires Coco Libre, the leading multi-serve coconut water brand, with sparkling, original, and protein offerings – giving New Age a hold in all key growing beverage segments.

JUNE 2017

The New Age Health Sciences Division is born, with the acquisition of Premier Micronutrient Corporation. Gaining a dozen patents, New Age solidifies an extensive IP portfolio to shape the future of ‘functional beverages’.

JANUARY -JULY 2018

New Age rolls out a suite of new products, launching Coco Libre Sparkling, Shelf-Stable Búcha Live Kombucha, Marley Yerba Mate, Marley Cold Brew, ‘NHANCED Recovery, Xing Craft Brew, and WATERisLIFE.

OCTOBER 2018

New Age rebrands itself, revamps its mission, launches the HEALTHY model, and establishes its inaugural content platform (The Scroll) — beginning its next phase of growth as a thought leader in the health-conscious, personal growth space.